Det at købe og indføre varer fra et andet land. Udenrigshandel er inddelt i to kategorier; import og eksport. Import er de varer, der kommer ind i landet. Når der bliver importeret varer, er det købers ansvar at betale told og andre importafgifter.