En forkortelse af “first in, first out” (først ind, først ud). FIFO er en af to måder at udregne vareforbrug. Den anden er LIFO – “last in, first out” (sidst ind, først ud). 

Når du skal udregne dit vareforbrug for regnskabsåret, skal de varer, du stadig har på lager, ikke medregnes; de er omsætningsaktiver og ikke vareforbrug. Vareforbruget er den samlede pris for indkøb eller produktion af solgte varer.

Vare A og vare B er ens, men købt på forskellige tidspunkter af regnskabsåret til forskellig pris (A først). Kun den ene vare er blevet solgt; er det A eller B? Bruger du FIFO har du solgt A og har stadig B på lager – omvendt ved LIFO, hvor du ville have A på lager.