Når du har en webshop, har du højest sandsynligt også et varelager, du skal holde styr på. Der skal helst være orden og system i varerne på lageret, så du hurtigst og nemmest kan tilgå det, når du modtager en ordre på din webshop. En god service som webshop er nemlig, at du kan levere de bestilte varer til kunden hurtigt. Samtidig er det ret vigtigt, at du har styr på, hvilke varer du har på dit lager samt hvor mange. Du skal helst ikke risikere, at en kunde køber en vare på webshoppen som, du først derefter opdager, ikke er på lager. Det er derfor uhyre vigtigt at have godt styr på varelageret, og heldigvis findes der et par tips og tricks til, hvordan du på bedste vis opbygger dit lager, så der er orden i sagerne, og så det er nemt at tilgå.

Vælg de rette reoler til lageret

Når du skal indrette dit lager, er det vigtigt, at det er nemt at tilgå varerne. Derfor er det en god ide at vælge gode og praktiske reoler, som passer bedst til netop dit lager. Samtidig bør du overveje hvilke reoler, der er bedst til de varer, du sælger på din webshop – og hvordan varerne er pakket. Du kan opbygge dit lager med alt fra lagerreoler, pallereoler og metalreoler til grenreoler og og kassereoler. Der er mange muligheder, og det kan være en god ide at undersøge fordelene ved de enkelte reoler, inden du kaster dig ud i opbygningen.

Orden og struktur sparer dig for unødvendig brug af tid

Når du har en webshop, er denne højest sandsynligt afhængig af, at du har et lager, hvor du nemt kan finde dine varer, når du modtager en ordre. Er der ikke orden og struktur i lageret, vil du sikkert opleve, at du ender med at spilde en masse tid på at lede efter de korrekte varer. Er der derimod system i, hvordan dine varer er placeret på lageret samt overblik over antallet af de enkelte, kan det spare dig for en masse tid, som du med garanti kan bruge mere effektivt på andre ting.

Orden og struktur skal tænkes ind allerede i planlægningen, når der skal opbygges et varelager. Det er en stor del af indretningen, og du bør derfor overveje, at der skal være klare inddelinger på lageret til de forskellige typer af produkter. Sørg også for at bruge labels med kategorier eller navne på tingene, så du nemt får et overblik over, hvad der findes af varer på de forskellige hylder og i de forskellige kasser. På denne måde glemmer du ikke, hvad der er i de forskellige indpakninger, og du undgår dermed at skulle kigge i flere kasser hver gang, du skal finde en bestemt vare.

Sørg for at implementere stregkoder på alle varer

Vil du gøre det nemmere for dig selv og dine medarbejdere at holde styr på varelageret? Og vil du samtidig gerne optimere lagerstyring og vareflow? Så er det en rigtig god ide at bruge stregkoder på dine varer. Med stregkoder kan du både få overblik over dit eksisterende varelager alt imens du og dine medarbejdere kan registrere vareforbrug, optælling og meget mere.

Stregkoderne gør det nemt og overskueligt, og hele varelageret samles i ét digitalt system, hvor du nemt og enkelt kan få et overblik over blandt andet forbruget af de enkelte varer og antallet af de enkelte varer, du har på lager netop nu. Dette vil igen være med til at spare dig for en masse tid, og samtidig risikerer du ikke, at der er talt forkert, eller at du troede, du havde en vare på lager, som det viser sig, at du ikke har alligevel. Grundet stregkoderne kan du hurtigt se alle informationer, du har brug for at vide omkring dine varer og dit lager.

Skal dit lager have pakkestationer?

Pakkestationer vil selvfølgelig afhænge af, hvilke typer af varer, du har i din webshop. Tænk over, hvordan du og dine medarbejdere mest effektivt pakker jeres varer, samt hvor mange pakker I typisk sender afsted om dagen. I mange tilfælde kan det være en fordel at have pakkestationer, der dermed vil optimere pakkeprocessen. Er dette interessant for dig og dit webshop lager, så bør du anskaffe dig pakkeborde, der er laver til netop formålet at pakke varer på effektiv vis. Derudover bør du have rullestativer, der kan indeholde emballagepapir og boblefolie. Ikke nok med det, så kan det selvfølgelig være nødvendigt, at der er trappestiger, taburetter og ståstole, der sikrer, at du og dine medarbejdere kan få fat i varerne – også selvom de er placeret højt oppe.

Husk at holde dit varelager rent

Orden og struktur er allerede nævnt som vigtige nøgleord, når det kommer til dit webshop lager. I takt med dette, er det lige så vigtigt at holde lageret rent og organiseret, så affald og andre unødvendige ting ligger og flyder. Sørg derfor for, at lageret er indrettet med skraldespande og -poser, affaldsstativer, aftørringspapir og klude, så det er nemt for dig og dine medarbejdere at holde lageret rent trods travlhed.